Cheddite Italy

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, Cheddite je sve više jačao svest da se zadovoljstvo kupaca može postići samo ponudom patrona koji su pouzdani sa balističke tačke gledišta i koji garantuju da će emocija biti prisuna svaki put kada se okine obarač. Iz tog razloga, kompanija je posvećena kontinuiranom tehnološkom unapređenju kroz kvalitetnu implementaciju pojedinačnih komponenti (prajmera, čaura, baruta), što se zauzvrat manifestuje u procesu punjenja, a potom i u balističkom rezultatu. Cheddite radi svakodnevno sa jedinom svrhom - da teži kontinuiranom poboljšanju komponenti patrona kako bi ponudio gotove proizvode visokog kvaliteta koji će zadovoljiti potrebe svojih kupaca.
Izaberite filtere
Filteri
Potvrdite
Resetuj filtere

VELIKI IZBOR PIROTEHNIKE, ORUŽJA, MUNICIJE I LOVAČKE OPREME

U našim maloprodajnim objektima nudimo pirotehniku razreda I i II, konfete, baklje, vulkane, petarde, vatrometne baterije kao i kompletnu opremu za lov koja uključuje oružje i municiju svih kalibara.